Philippine Blockchain Week väcker samarbeten och visar upp blockchain-potential

Philippine Blockchain Week Sparks Collaborations and Showcases Blockchain Potential

Samarbeten och partnerskap inom Bitcoin- och blockchain-området får allt större anslutning, och nyligen hölls Philippine Blockchain Week (PBW) som en plattform för olika intressenter att komma samman. Andra upplagan av PBW, som organiserades av Blockchain Council of the Philippines (BCP), såg ett aktivt deltagande av statligt stödda organ, vilket sätter en standard för regeringsdeltagande i blockchain-evenemang.… Read the rest

AMD:s kommande Zen 5 Ryzen CPU:er: Vad man kan förvänta sig av Granite Ridge

AMD’s Upcoming Zen 5 Ryzen CPUs: What to Expect from Granite Ridge

AMD:s nästa generations Ryzen CPU:er, med kodnamnet Granite Ridge och drivna av Zen 5-kärnarkitekturen, har gått in i massproduktion. Dessa CPU:er kommer att erbjuda förbättrad prestanda och effektivitet, en omstrukturerad front, breda instruktioner och inbyggda AI- och maskininlärningsoptimeringar. De förväntas lanseras under andra halvan av 2024 och kommer att vara kompatibla med AM5-desktopplattformen.… Read the rest

Konstgjord intelligens förväntas påverka globala jobb, IMF varnar

Artificial Intelligence Expected to Impact Global Jobs, Warning from IMF

Enligt en rapport från Internationella valutafonden (IMF) kommer konstgjord intelligens (AI) att ha en betydande inverkan på 40% av jobben globalt, vilket potentiellt förvärrar ojämlikheten mellan nationer och inom samhällen. Rapporten framhäver att avancerade ekonomier och mer utvecklade tillväxtmarknader bör fokusera på att uppgradera regelverk och stödja omfördelning av arbetskraft, samtidigt som de skyddar de som påverkas negativt.… Read the rest

Microsoft avtäcker spännande kommande funktioner för Windows 11

Microsoft Unveils Exciting Upcoming Features for Windows 11

Microsoft förbereder sig för att introducera en rad innovativa funktioner för Windows 11 som syftar till att ge användarna en förbättrad och engagerande operativsystemsupplevelse. Även om dessa funktioner för närvarande är under utveckling är det ännu osäkert om de kommer att ingå i den slutliga versionen och kommer att bero på den återkoppling som tas emot under offentlig testning.… Read the rest

Att Låsa upp Potentialen av Data: Rollen för Beräknad Styrning

Unlocking the Potential of Data: The Role of Computational Governance

Data har blivit en värdefull tillgång för organisationer inom olika branscher. Men inom högt reglerade sektorer som sjukvård och finans är efterlevnad inte bara en legal skyldighet, utan en grundläggande aspekt för att bygga förtroende och integritet med kunderna. Eftersom maskininlärningsmodeller kräver varierad data från olika källor blir behovet av en efterlevnadslösning avgörande.… Read the rest

Växande oro för geopolitiska spänningar i Davos

Growing Concerns over Geopolitical Tensions in Davos

När globala ledare samlas i Davos, Schweiz för World Economic Forum (WEF), står oro över eskalerande geopolitiska spänningar i centrum. Det årliga mötet, som syftar till att återuppbygga förtroende och adressera globala utmaningar, skuggas av potentiella konfliktområden i Ukraina, Mellanöstern och Taiwan, vilket ytterligare destabiliserar en redan skakig global ekonomi.… Read the rest

Privacy policy
Contact