Halvledarbranschen redo för långsiktig tillväxt trots nedgångscykel

Den nyliga nedgången inom halvledarbranschen kan presentera investerare med en unik möjlighet att bygga positioner för långsiktig avkastning. Takeshi Kawamoto, senior aktieanalytiker på Nomura Asset Management UK, tror att den cykliska naturen hos branschen och framväxande teknologier kommer att driva tillväxt under de kommande åren.

Enligt Kawamoto varar vanligtvis halvledarcyklerna i fyra år, med tre år av en uppåtgående cykel följt av ett år av en nedåtgående cykel. För närvarande befinner sig branschen vid en vändpunkt som kan sträcka sig fram till 2025 eller 2026. Denna optimistiska prognos bygger på förväntad tillväxt inom framväxande teknologier som autonoma fordon, artificiell intelligens (AI), 5G och Internet of Things (IoT), vilka starkt är beroende av halvledarchips.

Halvledare har blivit strategiskt viktiga för många regeringar och ses som en indikator på globalt ledarskap. Länder över hela världen investerar i inhemska halvledarleveranskedjor för att expandera marknaden. För att dra nytta av dessa trender kan investerare överväga att investera i Nomura Global Shariah Semiconductor Equity Fund (NGSSEF), som fokuserar på halvledartillverkningens ekosystem. Fonden erbjuder exponering mot högkvalitativa halvledarföretag och är tillgänglig genom olika distributionspartners.

Även om NGSSEF underpresterade sitt benchmark under ettårsperioden betonar Kawamoto att fonden har en långsiktig fokus på långsiktiga drivkrafter som AI och autonom körning. Fondens strategi förblir konsekvent och siktar på företag med immateriell egendom, prissättning, hög tillväxt, höga vinstmarginaler och starka balansräkningar.

Investörer bör vara medvetna om att ekonomiska och geopolitiska påtryckningar kan påverka fondens prestation på kort sikt. Långsiktig efterfrågan på halvledarchips, driven av AI, molnberäkning och 5G, förväntas dock förbli stark.

Sammanfattningsvis erbjuder halvledarbranschen lovande möjligheter för investerare trots den nuvarande nedgångscykeln. Med framsteg inom framväxande teknologier och ökat stöd från regeringar är halvledaraktier redo för långsiktig tillväxt.

Vanliga frågor

Vad är Nomura Global Shariah Semiconductor Equity Fund?
Nomura Global Shariah Semiconductor Equity Fund (NGSSEF) är en fond som fokuserar på att investera i halvledartillverkningens ekosystem. Den erbjuder exponering mot högkvalitativa halvledarföretag och är lämplig för investerare som söker långsiktig kapitaltillväxt.

Vilka är de potentiella riskerna för halvledarbranschen?
Halvledarbranschen står inför risker som långsammare ekonomisk tillväxt, stigande räntor och geopolitiska spänningar. Dessa faktorer kan ha en negativ inverkan på vissa halvledarändmarknader och omforma den globala halvledarleveranskedjan.

Vilka är de långsiktiga drivkrafterna för halvledarbranschen?
De långsiktiga drivkrafterna för halvledarbranschen inkluderar framväxande teknologier som autonoma fordon, AI, 5G och IoT. Dessa teknologier är starkt beroende av halvledarchips och driver efterfrågan på branschen.

Varför bör investerare överväga att investera i halvledarbranschen?
Att investera i halvledarbranschen ger exponering mot en strategiskt viktig sektor som förväntas uppleva långsiktig tillväxt. Branschen drivs av framväxande teknologier och ökat stöd från regeringar för inhemska halvledarleveranskedjor.