Kunstmatige intelligentie: Een bedreiging voor banen en inkomensongelijkheid

Artificial Intelligence: A Threat to Jobs and Income Inequality

Kunstmatige intelligentie (KI) is in opkomst, maar deze groei kan een prijs hebben. Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) loopt bijna 40% van de wereldwijde banen risico door KI, wat de inkomensongelijkheid kan vergroten. Kristalina Georgieva, de directeur van het IMF, benadrukt de noodzaak voor regeringen om veiligheidsnetten en omscholingsinitiatieven op te zetten om de impact van KI op de arbeidsmarkt tegen te gaan.… Read the rest

Gebruik van Machine Learning om de Toekomst van Visusverlies te voorspellen

Using Machine Learning to Predict the Future of Vision Loss

Een baanbrekende studie, uitgevoerd door wetenschappers in Japan, heeft een significant doorbraak onthuld op het gebied van onderzoek naar visusverlies. Door gebruik te maken van de kracht van machine learning hebben deze onderzoekers een binair classificatiemodel ontwikkeld dat het risico op verlies van het gezichtsvermogen over een periode van vijf jaar kan voorspellen en visueel weergeven voor mensen met ernstige bijziendheid, een belangrijke oorzaak van blindheid wereldwijd.… Read the rest

Nikon Ontwikkelt AI-systeem voor het Monitoren van Koeverlossingen

Nikon Develops AI System to Facilitate Cow Birth Monitoring

Nikon, het gerenommeerde beeldvormingsbedrijf, heeft volgens een recent rapport van Kyodo News een baanbrekend systeem geïntroduceerd dat kunstmatige intelligentie (AI) gebruikt om boeren te waarschuwen wanneer een koe op het punt staat te bevallen. Deze innovatie heeft tot doel de noodzaak voor voortdurende monitoring van zwangere koeien tijdens drukke geboorteseizoenen te minimaliseren, waardoor de efficiëntie voor boeren wordt verbeterd.… Read the rest

Europa streeft naar versterking van de halfgeleiderindustrie om ambitieuze doelen te bereiken

Europe Aims to Boost Semiconductor Industry to Achieve Ambitious Targets

Europa streeft ernaar een belangrijke speler te worden in de wereldwijde halfgeleiderindustrie en heeft als doel gesteld om tegen 2030 20 procent van ’s werelds halfgeleiders in waarde te produceren. Hoewel de regio momenteel lagere inkomsten uit halfgeleiders heeft in vergelijking met andere regio’s, bezit het belangrijke sterke punten die kunnen helpen dit ambitieuze doel te bereiken.… Read the rest

Corporate Controle over Cultureel Kapitaal

Corporate Control of Cultural Capital

In de hedendaagse wereld staat intellectueel eigendom gelijk aan rijkdom. Het maakt een aanzienlijk deel uit van ’s werelds rijkste personen en drijft economische waarde aan. Echter, het bezit van intellectueel eigendom komt niet zonder consequenties.

Het concept van intellectueel eigendom is uitgestrekt en omvat auteursrechten, octrooien, ontwerprechten, publiciteitsrechten en handelsmerken.… Read the rest

Nieuwe Ontwikkelingen in Quantum Computing: Revolutie voor de Toekomst

New Developments in Quantum Computing: Revolutionizing the Future

Abu Dhabi University (ADU) heeft een belangrijke doorbraak bereikt op het gebied van quantumtechnologie met de recente toekenning van een Amerikaans octrooi aan Professor Montasir Qasymeh. Getiteld ‘Systeem voor Coherente Microgolftransmissie met behulp van een Niet-Gekoelde Golfgeleider,’ is deze prestatie erop gericht om de ontwikkeling van modulaire supergeleidende quantumcomputers te revolutioneren.… Read the rest

GREPA en VX Technologies kondigen historische samenwerking aan om de vastgoedsector in Ghana te transformeren

GREPA and VX Technologies Announce Historic Collaboration to Transform Ghana’s Real Estate Sector

Samenvatting: De Ghana Real Estate Professionals Association (GREPA) en VX Technologies slaan de handen ineen in een baanbrekende samenwerking om blockchain-technologie te benutten en de vastgoedsector in Ghana te revolutioneren. Deze samenwerking heeft tot doel de verificatie van leden, vastgoedtransacties, gegevensbeveiliging en operationele efficiëntie te verbeteren, terwijl het vertrouwen en de transparantie in de sector worden bevorderd.… Read the rest

Voorbereidingen van Overheidsaannemers voor Ingrijpende Veranderingen na Uitvoeringsbesluit over AI

Title: Government Contractors Prepare for Impactful Changes Following Executive Order on AI

Samenvatting:
Het recente ondertekenen van het Uitvoeringsbesluit (UB) inzake de Veilige, Betrouwbare en Vertrouwde Ontwikkeling en Gebruik van Kunstmatige Intelligentie door President Biden heeft aanzienlijke gevolgen voor overheidsaannemers. Hoewel het UB verschillende mandaten omvat die van invloed zijn op commerciële entiteiten, behandelen Secties 9 en 10 specifiek de bescherming van privacy en de vooruitgang van AI binnen de federale overheid.… Read the rest

Privacy policy
Contact