Nieuw Leiderschap en Mogelijke Veranderingen op Komst voor OpenAI

Na een weekend van intense discussies blijft het bestuur van OpenAI delibereren over het lot van Sam Altman, de voormalige CEO en medeoprichter van het bedrijf. De situatie heeft voor opschudding gezorgd, aangezien Altman, samen met zijn medeoprichter Greg Brockman, nieuwe functies heeft geaccepteerd bij Microsoft. Er is echter nog hoop voor Altman om zijn voormalige rol bij OpenAI te herwinnen. Sterker nog, invloedrijke investeerders van het bedrijf dringen er bij het bestuur op aan om Altman weer aan te stellen als CEO. Dit voortdurende drama werpt licht op de unieke organisatiestructuur van OpenAI, aangezien het opereert als een winstbeperkte dochteronderneming onder een non-profitorganisatie. Bijgevolg heeft het bestuur van het bedrijf volledige controle over zaken zoals de benoeming van de CEO, waarbij zelfs belangrijke stakeholders zoals Microsoft geen zeggenschap hebben over het ondernemingsbestuur.

Het hart van deze crisis is Ilya Sutskever, hoofdwetenschapper van OpenAI en een bestuurslid dat heeft gestemd voor het verwijderen van Altman, maar nu spijt heeft van die beslissing. Sutskever heeft samen met meer dan 700 van de 770 medewerkers van het bedrijf een brief ondertekend waarin zij het bestuur oproepen om Altman weer aan te stellen of anders het mogelijke vertrek van senior personeel onder ogen te zien. Altman en Brockman hebben hun bereidheid uitgesproken om terug te keren naar OpenAI als de overgebleven drie bestuursleden plaatsmaken.

Het bestuur van OpenAI bestaat uit vier leden na het vertrek van Altman en Brockman:

– Ilya Sutskever: Een computerwetenschapper bekend vanwege zijn significante bijdragen aan deep learning, waaronder het mede-uitvinden van AlexNet en het mede-auteur zijn van het AlphaGo-paper. Hij verliet Google in 2015 om te helpen bij het oprichten van OpenAI en is sinds de oprichting lid van het bestuur.
– Adam D’Angelo: Medeoprichter en CEO van Quora, die eerder diende als CTO en hoofd engineering bij Facebook. D’Angelo trad in 2018 toe tot het bestuur van OpenAI.
– Tasha McCauley: Een adjunct-seniormanagementwetenschapper bij Rand Corporation en voormalig CEO van GeoSim Systems, een startup op het gebied van geospatiale technologie. Zij trad in 2018 toe tot het bestuur.
– Helen Toner: Directeur strategie bij het Center for Security and Emerging Technology van de Georgetown University. Toner werd eind 2021 lid van het bestuur van OpenAI, waarmee zij het nieuwste lid is.

De beslissing van het bestuur om Altman te verwijderen zou naar verluidt voortkomen uit zorgen over zijn betrokkenheid bij externe zaken zoals een samenwerking op het gebied van consumentenelektronica met Jony Ive, voormalig chief design officer van Apple, en een AI-chip startup waarvoor hij geld inzamelde.

Terwijl het lot van het leiderschap van OpenAI onzeker blijft, bevindt het bedrijf zich mogelijk op een kruispunt. De beslissingen die door het bestuur worden genomen, zullen een diepgaande invloed hebben op zowel de koers van de organisatie als op de moraal van haar medewerkers. Of Altman weer zal worden aangesteld of er een nieuwe CEO zal worden aangesteld, OpenAI zal ongetwijfeld veranderingen in haar leiderschap ervaren en mogelijk haar strategische prioriteiten bijstellen naarmate zij de toekomst tegemoet gaat.

Veelgestelde vragen

1. Wat is OpenAI?
OpenAI is een onderzoekslaboratorium voor kunstmatige intelligentie dat tot doel heeft dat kunstmatige algemene intelligentie (AGI) ten goede komt aan de hele mensheid. Het werd opgericht in 2015 en opereert als een winstbeperkte dochteronderneming onder een non-profitorganisatie.

2. Waarom heeft het bestuur van OpenAI Sam Altman als CEO verwijderd?
Het besluit van het bestuur om Sam Altman als CEO te verwijderen werd naar verluidt ingegeven door zorgen over zijn betrokkenheid bij twee externe zakelijke activiteiten, namelijk een consumentenelektronicaproject met Jony Ive en een AI-chip startup waarvoor hij geld aan het inzamelen was.

3. Wie zijn de overgebleven leden van het bestuur van OpenAI?
Na het vertrek van Altman en Brockman bestaat het bestuur van OpenAI uit Ilya Sutskever, Adam D’Angelo, Tasha McCauley en Helen Toner.

4. Kan Sam Altman worden hersteld als CEO?
Er bestaat een mogelijkheid dat Sam Altman hersteld kan worden als CEO als de overgebleven drie bestuursleden plaatsmaken. Altman en Brockman hebben hun bereidheid uitgesproken om terug te keren naar OpenAI onder die omstandigheden.

5. Hoe neemt het bestuur van OpenAI beslissingen?
Het bestuur van OpenAI heeft volledige controle over zaken zoals de benoeming van de CEO en het ondernemingsbestuur. Als een winstbeperkte dochteronderneming onder een non-profitorganisatie, zijn de meeste bestuursleden niet verbonden met het bedrijf zelf.