Sazinām meklēšanas spējas ar OCI ģenerējošās AI aģentiem

Nesenie izlaisti OCI ģenerējošās AI aģenti piedāvā no jauna izveidotu funkcionalitāti, lai uzlabotu esošās meklēšanas spējas. Viens no ievērojamākajiem papildinājumiem ir RAG aģents – inovatīvs instruments, kas izmanto robustās valodu modeļu un organizācijas meklēšanas potenciālu. Izmantojot OCI Open Search infrastruktūru, šis AI pārlikts aģents piedāvā lietotājiem priekšrocību piekļūt izciliem konteksta meklēšanas rezultātiem, kas iegūti no organizācijas datiem.

RAG aģenta dzinējspēks slēpjas tā spējā apvienot lielo valodu modeļu jaudu ar specializētām organizācijas meklēšanas algoritmām. Šī unikālā savienošana ļauj tai saprast lietotāju vaicājumus veidā, kas pārsniedz tradicionālo atslēgvārdu atbilstību. Tā vietā RAG aģents atšifrē meklēšanas nolūku un sniedz precīzākus rezultātus, uzlabojot vispārējo meklēšanas pieredzi.

OCI ģenerējošās AI aģenti mērķis ir risināt izaicinājumus, ar ko saskaras tradicionālie meklēšanas metodoloģijas, ieviešot šo jauno aģentu. Organizācijas var izmantot šo rīku, lai iegūtu precīzākus un saturīgākus meklēšanas rezultātus, kas atbilst viņu konkrētajām biznesa vajadzībām. Turklāt RAG aģents veicina zināšanu pārvaldību organizācijās, nodrošinot ātrāku piekļuvi būtiskai informācijai.

Šīs pakalpojumu beta versijā lietotāji var izpētīt un testēt RAG aģenta spējas paši. Piekļūstot OCI ģenerējošās AI aģentu ietvaros esošajai OCI Open Search funkcijai, lietotāji var redzēt AI vadītas meklēšanas funkcionalitātes ieviešanas nozīmi savā darba plūsmā.

OCI ģenerējošie AI aģenti ar savu RAG aģenta komponenti demonstrē milzīgu potenciālu pārveidot meklēšanas ainu. Ar tās valodu modeļu un organizācijas meklēšanas spēju unikālo kombināciju šis inovatīvais rīks ceļ ceļu uz uzlabotām meklēšanas pieredzēm, tuvinot organizācijas efektivitātes, produktivitātes un zināšanu pieejamības sasniegšanai.

OCI ģenerējošās AI aģenti – bieži uzdotie jautājumi:

1. Kas ir OCI ģenerējošo AI aģentu pakalpojums?
OCI ģenerējošo AI aģentu pakalpojums ir nesen izveidots rīks, kas uzlabo esošās meklēšanas spējas, ieviešot inovatīvas funkcijas. Viens no šiem elementiem ir RAG aģents, kas apvieno lielos valodu modeļus ar organizācijas meklēšanas algoritmiem, lai nodrošinātu ļoti kontekstuālos meklēšanas rezultātus.

2. Kas ir RAG aģents?
RAG aģents ir jaunākais rīks OCI ģenerējošo AI aģentu pakalpojumā. Tas izmanto robustās valodu modeļus un organizācijas meklēšanu, lai saprastu lietotāju vaicājumus aiz tradicionālajām atslēgvārdu atbilstībām. Atšifrējot meklēšanas nolūku, tas nodrošina precīzākus un relevanterus rezultātus.

3. Kā RAG aģents uzlabo meklēšanas pieredzi?
RAG aģenta unikālā valodu modeļu un organizācijas meklēšanas spēju kombinācija ļauj tam sniegt precīzākus un relevanterus meklēšanas rezultātus. Tas pārsniedz atslēgvārdu atbilstību un saprot lietotāju vaicājumu kontekstu, rezultātā uzlabojot meklēšanas pieredzi.

4. Kādas ir priekšrocības, izmantojot OCI ģenerējošos AI aģentus?
Organizācijas var izmantot OCI ģenerējošos AI aģentus, īpaši RAG aģentu, lai iegūtu precīzākus un pielāgotus meklēšanas rezultātus, kas atbilst viņu konkrētajām biznesa vajadzībām. Tas palīdz arī optimizēt zināšanu pārvaldību organizācijās, ātrāk pieejot būtisku informāciju.

5. Kā lietotāji var testēt RAG aģentu?
OCI ģenerējošo AI aģentu pakalpojuma beta versijā lietotāji var izpētīt un testēt RAG aģenta spējas paši. Viņi var piekļūt OCI Open Search funkcijai, kas ietverta ģenerējošo AI aģentu ietvaros, un izbaudīt AI vadītas meklēšanas funkcionalitātes nozīmi savā darba plūsmā.

Galvenie termini/jargoni:
– OCI: Oracle Cloud Infrastructure – Oracle piedāvātais mākoņu datorizācijas pakalpojums.
– Ģenerējošie AI aģenti: Atsaucas uz OCI ģenerējošās AI aģentu pakalpojuma AI pārliktiem aģentiem.
– RAG aģents: Saīsinājums no “Retrieval-Augmented Generation” aģents. Tas ir rīks OCI ģenerējošo AI aģentu pakalpojumā, kas apvieno valodu modeļus un organizācijas meklēšanas spējas.

Saistītie saites:
– Oracle Cloud
– OCI Open Search

Privacy policy
Contact