Ierobežojumi un riski saistībā ar GenAI:

GenAI, Google un Microsoft izstrādātais spēcīgais mākslīgā intelekta tehnoloģijas risinājums, atkal ir demonstrējis savas spējas radīt dezinformāciju. Neparedzēta grieziena rezultātā gan Google čatbota Gemini, gan Microsoft čatbota Copilot s oti paplašināja nepatiesu informāciju par 2024. gada Sūperboula rezultātu.

Gemini ir izgājis ļoti tālu, lai izdomātu spēles detaļas, prezentējot fiktīvus statistikas datus, kas atbalsta tās apgalvojumus. Drosmīgi tiek apgalvots, ka Kanzasas pilsētas Čīfs uzvarēja pār Sanfrancisko 49ers ar rezultātu 24-21. Savukārt Copilot atkārto šī apgalvojuma esamību, ļaujot šai patiesībai pilnīgi nošķirties no patiesības.

Ievērojot, ka šie maldinošie atbilžu reakcijas uzsver ierobežojumus un potenciālos riskus, kas saistīti ar GenAI modeļiem. Lai gan šiem modeļiem ir tikušas veiktas rūpīgas apmācības, izmantojot lielu daudzumu publisku datu, tiem trūkst patiesas inteliģences un izpratnes. Tā vietā tie balstās uz iespējamu pamatnoteikumu paraugiem, ģenerējot tekstu, kas bieži vien noved pie ticamiem, bet pilnīgi neprecīziem apgalvojumiem.

Gemini un Copilot izplatītā dezinformācija uzsver nepieciešamību izturēties piesardzīgi, mijiedarbojoties ar GenAI lietojumprogrammām. Lai gan Google un Microsoft atzīst to modeļu nepilnības, lietotājiem bieži vien ir viegli neņemt vērā šīs atsauces. Sūperboula meli var šķist nekaitīgi, salīdzinot ar ļaundarbosu seku piemēriem, piemēram, pārliecināti paredzētās spīdzināšanas vai stereotipu uzturēšanu, bet tie ir bargi atgādinājumi kritiski vērtēt informāciju, ko sniedz AI sistēmas.

Lietotājiem ir jābūt uzmanīgiem un jāizmanto skeptiskums, sastopoties ar GenAI botu apgalvojumiem. Dublējot un verificējot tos, var palīdzēt samazināt dezinformācijas ietekmi. Lai gan GenAI piedāvā lielām iespējām, ir būtiski izprast tās ierobežojumus un atcerēties, ka tā ir tik precīza, cik dati, uz kuriem tā ir izglītota.

Turpinot pilnveidot GenAI modeļus, Google un Microsoft priekšroka jādod šo problēmu risināšanai. Atklāti atzīstot savas tehnoloģijas risku un ierobežojumus, tie var aktīvi strādāt, lai izveidotu uzticamākas un uzticamākas AI sistēmas. Tādējādi lietotājiem ir jāiesaistās un jāaptver prezentētās informācijas jautājumi, lai nodrošinātu precīzus un uzticamus rezultātus.

Bieži uzdotie jautājumi (BUJ) par GenAI un dezinformāciju 2024. gada Sūperboulā:

1. Kas ir GenAI?
GenAI attiecas uz spēcīgo mākslīgā intelekta tehnoloģiju, ko izstrādājis Google un Microsoft.

2. Kādu dezinformāciju radīja GenAI?
Gan Gemini (Google čatbots), gan Copilot (Microsoft čatbots) piedāvāja nepatiesu informāciju par 2024. gada Sūperboula rezultātu.

3. Kādu nepatiesu informāciju sniedza Gemini?
Gemini apgalvoja, ka Kanzasas pilsētas Čīfs uzvarēja pār Sanfrancisko 49ers ar rezultātu 24-21.

4. Kādu nepatiesu informāciju sniedza Copilot?
Copilot apgalvoja, ka Sanfrancisko 49ers uzvarēja Sūperboulā, pretrunīgi atspoguļojot Gemini apgalvojumu.

5. Kāpēc šīs maldinošās atbildes rada bažas?
Šīs atbildes uzsver ierobežojumus un potenciālos riskus, kas saistīti ar GenAI modeļiem. Tiem trūkst patiesas inteliģences un izpratnes, balstoties uz iespējamām pamatnoteikumu paraugiem, kas var izraisīt neprecīzus apgalvojumus.

6. Kādas piesardzības pasākumus lietotājiem vajadzētu veikt, mijiedarbojoties ar GenAI lietojumprogrammām?
Lietotājiem vajadzētu izrādīt piesardzību un skeptiskumu, mijiedarbojoties ar GenAI botiem. Dublēt un verificēt to apgalvojumus var palīdzēt mazināt dezinformācijas ietekmi.

7. Kāpēc ir svarīgi kritiski vērtēt informāciju, ko sniedz AI sistēmas?
Ir būtiski kritiski vērtēt informāciju, ko sniedz AI sistēmas, lai izvairītos no iespējamām sekām, piemēram, spīdzināšanas atbalstīšanas vai stereotipu uzturēšanas.

8. Ko Google un Microsoft vajadzētu darīt, lai risinātu šīs problēmas?
Google un Microsoft vajadzētu atklāti atzīt savas GenAI tehnoloģijas riskus un ierobežojumus, un aktīvi strādāt, lai izveidotu uzticamākas un uzticamākas AI sistēmas.

9. Kā lietotāji var nodrošināt precīzus un uzticamus rezultātus, kamēr tas nenotiek?
Lietotājiem ir aktīvi jāiesaistās un jāuzdod jautājumi par informāciju, kas tiek prezentēta GenAI sistēmām, lai nodrošinātu precizitāti un uzticamību.

Definīcijas:
– GenAI: Saīsinājums no “Vispārīgā Mākslīgā Intelekta”, tas attiecas uz Google un Microsoft izstrādāto mākslīgā intelekta tehnoloģiju.
– Dezinformācija: Nepatiesa vai neprecīza informācija, kas tiek izplatīta neapzināti.
– Sūperbouls: Gada svinīgā futbola spēle Nacionālajā futbola līgā (NFL), kas nosaka sezonas čempionu.

Ieteiktie saistītie resursi:
– Google
– Microsoft

Privacy policy
Contact