Hyväksyttävä innovaatio: Rahoitusneuvojat valmistautuvat teknologia-treijaavaan vuoteen 2024

Rahoitusneuvojat valmistautuvat vuoteen 2024 ja pyrkivät navigoimaan talouden epävarmuuksien läpi sekä hyödyntämään uusia mahdollisuuksia. Teknologian jatkaessa kehittymistään monet varainhoitoalan johtajat ovat yhä avoimempia ajatukselle sisällyttää generatiivista tekoälyä (AI) käytäntöihinsä. Suuren innovaation keskellä huoli tietoturvasta, tekoälystä ja kryptovaluutoista kuitenkin vaikuttaa vahvasti alaan.

Financial Industry Regulatory Authorityn vuotuinen sääntelyvalvonnan raportti korostaa, että tietoturva pysyy ensisijaisena asiana. FINRA:n valtakunnallisen syy- ja talousrikosten havaitsemisohjelman johtaja Omer Meisel varoittaa, että rahoitusalasta on tullut yhä enemmän tietomurtojen kohteena. Muun muassa kiristyshaittaohjelmahyökkäykset, kyberhyökkäykset kriittisille tavarantoimittajille, sisäiset uhkat ja huijarin verkkosivustot ovat yleistyneet monimuotoisina, usein toistuvina ja kehittyneinä tapahtumina.

Huolimatta näistä huolista FINRA:n jäsenten valvonnan vanhempi varapuheenjohtaja Ornella Bergeron näkee lupaavia mahdollisuuksia tekoälyn hyödyntämisessä varainhoidossa. Hän korostaa varovaisuutta tekoälyn käyttötapausten testaamisessa ja niiden vaikutusten arvioinnissa. Bergeron odottaa, että tekoäly tulee olemaan toistuva aihe tulevaisuudessa, kun yritykset varovaisesti tutkivat sen mahdollisuuksia eri näkökulmista varainhoidossa.

Savvy Wealthin markkinoinnista vastaava Rajat Deva korostaa, että teknologia tulee pelaamaan ratkaisevaa roolia rahoitusalan tämän vuoden aikana. Neuvonantajat ovat jo alkaneet omaksua tekoälytyökaluja automatisoituun ja hyper-personalisoituun lähtevään markkinointiin houkutellakseen potentiaalisia asiakkaita. Deva painottaa, että tekoälyn hyödyntäminen mahdollistaa neuvonantajien tunnistaa prospektien ainutlaatuiset tarpeet tehokkaammin ja lopulta antaa heille enemmän aikaa asiakkaidensa kanssa laadukkaampien käytäntöjen kasvaessa strategisesti.

Teknologisten edistysaskelten lisäksi vuosi 2024 tulee todistamaan uusien määräysten käyttöönottoa Secure 2.0 -eläkelainsäädännöstä. Nämä määräykset keskittyvät erityisesti niiden haasteiden ratkaisemiseen, joita eläkesäästöjä tekevät yksilöt kohtaavat, erityisesti opintolainataakan alla kärsivät. Secure 2.0:n mukaan työnantajat voivat nyt vastata prosenttiosuuden työntekijöidensä opintolainan maksuista ja ohjata sen eläkesuunnitelmiin. Tämä määräys pyrkii helpottamaan opintolainataakan taakkaa ja kannustamaan työntekijöitä säästämään ja rakentamaan turvallisempaa taloudellista tulevaisuutta.

Kun vuoden 2023 kaaos vähitellen haihtuu, rahoitusneuvojat ja yritykset tunnustavat tarpeen omaksua innovatiivisia ratkaisuja ja pysyä ajan tasalla viimeisimmistä trendeistä ja säännöksistä. Teknologian aktiivisen hyödyntämisen ja uuden lainsäädännön sopeutumisen avulla neuvonantajat pyrkivät selviytymään edessä olevista haasteista ja saavuttamaan menestystä vuonna 2024 ja sen jälkeen.

UKK-osio:

1. Mitkä ovat vuoden 2024 tärkeimmät huolenaiheet rahoitusalalla?
– Vuoden 2024 tärkeimmät huolenaiheet rahoitusalalla ovat tietoturva, tekoäly ja kryptovaluutat.

2. Mitä FINRA:n vuotuinen sääntelyvalvonnan raportti korostaa?
– FINRA:n vuotuinen sääntelyvalvonnan raportti korostaa, että tietoturva pysyy ensisijaisena asiana rahoitusalalla, koska kyberhyökkäykset ja uhkat lisääntyvät.

3. Mitkä ovat joitain artikkelissa mainittuja kyberuhkien esimerkkejä?
– Artikkelissa mainittuja kyberuhkien esimerkkejä ovat kiristyshaittaohjelmahyökkäykset, kyberhyökkäykset kriittisille tavarantoimittajille, sisäiset uhkat ja huijarin verkkosivustot.

4. Miten Ornella Bergeron, FINRA:n jäsenten valvonnan vanhempi varapuheenjohtaja, suhtautuu tekoälyn käyttöönottoon?
– Ornella Bergeron näkee lupaavia mahdollisuuksia tekoälyn käyttöönotossa varainhoidossa, mutta kehottaa varovaisuuteen ja tekoälyn käyttötapausten vaikutusten arviointiin.

5. Miten rahoitusneuvojat hyödyntävät tekoälytyökaluja markkinoinnissa?
– Rahoitusneuvojat hyödyntävät tekoälytyökaluja automatisoituun ja hyper-personalisoituun lähtevään markkinointiin houkutellakseen potentiaalisia asiakkaita tehokkaammin ja tunnistaakseen näiden ainutlaatuiset tarpeet.

6. Mitkä määräykset otetaan käyttöön eläkelainsäädännöstä Secure 2.0?
– Secure 2.0:n mukaan työnantajat voivat vastata prosenttiosuuden työntekijöidensä opintolainan maksuista ja ohjata sen eläkesuunnitelmiin helpottaakseen opintolainataakan taakkaa ja kannustaakseen säästämään eläkettä varten.

Keskeiset termit/jargon:
– Tietoturva: Toimenpiteet tietokonejärjestelmien ja verkkojen suojaamiseksi luvattomalta käytöltä tai hyökkäyksiltä.
– Tekoäly (AI): Ihmisen älyyn perustuvien toimintaprosessien simulointi koneiden, erityisesti tietokonejärjestelmien, avulla.
– Kryptovaluutat: Digitaaliset valuutat, jotka käyttävät salausmenetelmiä turvallisuuden takaamiseksi ja toimivat itsenäisesti keskuspankkien ulkopuolella.
– Kiristyshaittaohjelma: Haittaohjelma, joka salaa uhrin tiedostot ja vaatii lunnaita niiden vapauttamiseksi.
– Kyberhyökkäys: Luvaton pääsy tai yritys päästä tietokonejärjestelmään tai verkkoon.
– Sisäiset uhkat: Organisaation turvallisuuteen kohdistuvat riskit, jotka aiheutuvat organisaation sisällä työskentelevistä henkilöistä, joilla on pääsy arkaluontoisiin tietoihin tai järjestelmiin.
– Huijarin verkkosivustot: Verkkosivustot, jotka on suunniteltu huijaamaan käyttäjiä matkimaalla laillisia verkkosivustoja varastamaan henkilökohtaisia tietoja tai levittämään haittaohjelmia.

Ehdotetut liittyvät linkit:
– Financial Industry Regulatory Authority (FINRA)
– Secure 2.0

Privacy policy
Contact