Заглавие: Запазване на иновациите: Финансовите консултанти се готвят за 2024 г. с фокус върху технологиите

Финансовите консултанти се готвят за 2024 година, с цел да навигират през икономическите несигурности и да капитализират върху нови възможности. С развитието на технологиите, много ръководители във високостоящите учреждения за управление на богатството стават по-отворени към идеята за включване на генеративен изкуствен интелект (ИИ) във своята практика. Въпреки това, в момента винаги има опасения в отношение на киберсигурността, ИИ и криптовалутите в отрасъла.

Според Годишния доклад за регулаторното наблюдение на Финансовата индустриална регулаторна служба (FINRA), киберсигурността остава водещ приоритет. Омер Мейзел, ръководител на програмата за откриване на причините и откриване на финансовите престъпления на FINRA, предупреждава, че финансовият сектор все повече става цел на киберпрониквания. Инцидентите като нападенията с рансъмуер, кибернападите върху критични доставчици, вътрешните заплахи и фалшифицираните уебсайтове са нараснали по разнообразие, честота и изтънченост.

Въпреки тези опасения, Орнела Бержерон, вицепрезидент на FINRA по надзор на членството, вижда потенциал в прилагането на ИИ в управлението на богатство. Тя подчертава важността на внимание при тестването на приложенията на ИИ и оценяването на техния принос. Бержерон предвижда, че ИИ ще бъде повтаряща се тема в бъдеще, като компаниите внимателно изследват неговия потенциал в различни аспекти на управлението на богатството.

Раджат Дева, маркетингов ръководител в Savvy Wealth, подчертава, че технологиите ще изиграят ключова роля във финансовата индустрия тази година. Консултантите вече започват да приемат ИИ инструменти за автоматизиран маркетинг с персоналния подход, за да привлекат потенциални клиенти. Дева подчертава, че прилагането на ИИ позволява на консултантите по-ефективно да идентифицират специфичните нужди на клиентите, като им позволява да прекарват повече качествено време с тях, докато стратегически развиват своите практики.

Освен технологичното развитие, през 2024 г. ще бъдат въведени нови разпоредби от законодателството за пенсиите Secure 2.0. Тези разпоредби се фокусират специално върху предизвикателствата, пред които са изправени хората, копнеещи за пенсиониране, особено онези, които са обременени със студентски заеми. Съгласно Secure 2.0, работодателите вече могат да отделят определен процент от студентските заеми на служителите и да ги насочат към техните пенсионни планове. Тази разпоредба има за цел да облекчи тежестта от студентските дългове и да насърчи работещите да спестяват и да изграждат по-сигурно финансово бъдеще.

След като хаосът на 2023 г. постепенно отстъпва, финансовите консултанти и фирмите осъзнават необходимостта да приемат иновативни решения и да бъдат в крак с последните тенденции и регулации. Чрез проактивно използване на технологии и адаптиране към новото законодателство, консултантите се стремят да навигират през предизвикателствата и да постигнат успех през 2024 година и в бъдеще.

Често задавани въпроси:

1. Какви са основните притеснения във финансовата индустрия през 2024 г.?
– Основните притеснения във финансовата индустрия за 2024 г. включват киберсигурност, изкуствен интелект (ИИ) и криптовалути.

2. Какво подчертава Годишният доклад за регулаторното наблюдение на FINRA?
– Годишният доклад за регулаторното наблюдение на FINRA подчертава, че киберсигурността остава водещ приоритет във финансовата индустрия поради нарастващите киберпрониквания и заплахи.

3. Какви са някои от примерите за киберзаплахи, споменати в статията?
– Примерите за киберзаплахи, споменати в статията, включват нападения с рансъмуер, киберпрониквания върху критични доставчици, вътрешни заплахи и фалшифицирани уебсайтове.

4. Как Орнела Бержерон, вицепрезидент на FINRA, възприема приемането на ИИ?
– Орнела Бержерон вижда потенциал в приемането на ИИ в управлението на богатството, но съветва да се постъпва внимателно и да се оцени приносът на конкретните приложения на ИИ.

5. Как финансовите консултанти използват ИИ инструменти за маркетинг?
– Финансовите консултанти използват ИИ инструменти за автоматизиран маркетинг с персоналния подход, което им позволява по-ефективно да привличат потенциални клиенти и да идентифицират техните специфични нужди.

6. Кои разпоредби ще бъдат въведени от законодателството за пенсиите Secure 2.0?
– Съгласно Secure 2.0, работодателите вече могат да отделят определен процент от студентските заеми на служителите и да ги насочат към техните пенсионни планове, с цел да облекчат тежестта от студентските дългове и да насърчат спестяването за пенсиониране.

Ключови термини/жаргон:
– Киберсигурност: Мерки за защита на компютърни системи и мрежи от неразрешен достъп или атаки.
– Изкуствен интелект (ИИ): Симулация на процесите на човешки интелект от машини, особено компютърни системи.
– Криптовалути: Цифрови валути, които използват криптография за защита и функционират независимо от централни банки.
– Рансъмуер: Злонамерена програма, която криптира файловете на жертвата и изисква откуп за тяхното освобождаване.
– Киберпрониквания: Неразрешен достъп или опит за достъп до компютърна система или мрежа.
– Вътрешни заплахи: Заплахи, насочени към сигурността на организацията от лица в организацията, които имат достъп до чувствителна информация или системи.
– Фалшифицирани уебсайтове: Уебсайтове, създадени с цел да измамят потребителите, като имитират легитимни уебсайтове, за да откраднат лична информация или разпространят зловреден софтуер.

Предложени свързани връзки:
– Финансова индустриална регулаторна служба (FINRA)
– Secure 2.0

Privacy policy
Contact