Как Блокчейн може да помогне в борбата с фалшифицираните стоки

Фалшифицирането е сериозна проблема глобално, причиняващо годишни загуби от 500 милиарда щатски долара за законната търговия, според Американската търговска палата. В Южна Африка пазарът на фалшифицирани продукти представлява до 10% от икономиката на страната. Освен икономическите последици, фалшифицираните лекарства водят до около един милион смъртни случаи годишно, като половината от тях се случват в южноафриканската област на Субсахарска Африка.… Read the rest

Изкуствен интелект и дългосрочна краткосрочна памет (LSTM)

Изкуственият интелект (ИИ) направи значителни пробиви през последните години, като напредъка в машинното обучение и дълбокото обучение плъзнаха напред в областта с неизведната скорост. Една област на ИИ, която привлече особено внимание, е обработката на естествен език (Natural Language Processing – NLP), която се фокусира върху осигуряването на възможност на машините да разбират и интерпретират човешкия език.… Read the rest

Банковите гиганти се фокусират върху токенизацията на активи от реалния свят, тъй като DeFi изисква колатерал

Банковият сектор проявява все по-голям интерес към токенизацията на активи от реалния свят с използването на блокчейн технологията. Токенизацията включва цифровизиране на собствеността и обмяна на активите от реалния свят в блокчейн мрежа. Докато банките традиционно са използвали частни версии на блокчейн мрежи, все повече се осъзнава, че общодостъпните протоколи на блокчейн предлагат повече възможности за диверсификация на активи, особено в пространството на децентрализираното финансиране (DeFi).… Read the rest

Изследване на напредъка в изкуствения интелект: Проксимална политика на оптимизация (PPO) и нейното приложение

Изкуственият интелект (ИИ) прави пробивни стъпки в последните години, с нови алгоритми и методики, които се разработват, за да усъвършенстват възможностите на машините и да ги направят способни за изпълнение на задачи, които се смяташе досега, че са възможни само за хората.… Read the rest

Пътеводител към станалостта блокчейн експерт

Технологията на блокчейн надхвърли своята първоначална цел като основа на криптовалутите и се превърна в трансформативна сила в различни сфери. Нейната способност да предоставя прозрачни, сигурни и децентрализирани решения доведе до нарастване на търсенето към блокчейн експертите през последните години. Този материал има за цел да предостави ясен пътеводител за лицата, които проявяват интерес към станалостта блокчейн експерти.… Read the rest

Изследване на синергията между изкуствен интелект и 3D принтирането: Революция в производството и дизайна

Синергията между изкуствения интелект (AI) и 3D принтирането е на път да революционизира индустриите за производство и дизайн. Интеграцията на тези две новаторски технологии има потенциал да преобрази начина, по който се проектират, произвеждат и разпространяват продуктите, като води до по-голяма ефективност, намалени разходи и повишена персонализация.… Read the rest

Изкуствен интелект и киберсигурност: Нова граница в цифровата защита

Изкуственият интелект (ИИ) прави выводи в различни отрасли и киберсигурността не е изключение. С разрастването на кибер заплахите и тяхната сложност, ИИ се появява като мощно оръжие в борбата с киберпрестъпността. Чрез използването на алгоритми за машинно самообучение и огромно количество данни, системите на ИИ могат да откриват и реагират на заплахите в реално време, значително подобрявайки ефективността и ефективността на киберсигурността.… Read the rest

Fireblocks придобива австралийската блокчейн стартъп компания BlockFold

Fireblocks Inc., добре финансирана крипто компания, наскоро придоби BlockFold, стартъп компания със седалище в Мелбърн, която помага на финансовите институции да изграждат системи, базирани на блокчейн. Според източници, запознати с въпроса, придобивката на BlockFold струваше около 10 милиона долара на Fireblocks.… Read the rest

Анви се сътрудничи с платформата за уеб3.0 и блокчейн Reltime

Анви, AI-задвижвана цифрова алтернативна банка и платформа за P2P плащания в Индия, сключи значимо споразумение с Reltime, глобална платформа за уеб3.0 и Layer 1 блокчейн. Тази партньорство има за цел да революционизира P2P финансовите услуги в Индия, като ги прави мигновени, безпроблемни, защитени, автономни и ефективни от гледна точка на разходите.… Read the rest

Ролята на интелектуалната собственост и лицензирането в автоматизираните системи за съхранение и извличане. Изследване на въздействието на интелектуалната собственост и лицензирането върху развитието и внедряването на автоматизирани системи за съхранение и извличане

Ролята на интелектуалната собственост (ИС) и лицензирането в развитието и внедряването на автоматизирани системи за съхранение и извличане (АССИ) е от особена важност. Както нараства търсенето на ефективни, икономични и технологично напреднали решения за съхранение, така и нуждата от здраво закрила на ИС и споразумения за лицензиране за насърчаване на иновациите и запазване на конкурентно предимство на пазара нараства.… Read the rest